Մեր տեսլականն է՝ ստեղծել բանիմաց և կյանքի համար անհրաժեշտ կարևորագույն հմտություններին տիրապետող, հզոր , առողջ մտածելակերպ ունեցող հասարակություն:

Մեր առաքելությունն է՝ օգնել մարդկանց՝ ուղղորդելով նրանց զբաղվելու ինքնազարգացմամբ, ինքնակառավարմամբ և այլ հմտություններով։

Big Mind («Մեծ Միտք»)-ը տրամադրում է դասընթացներ և խորհրդատվություն ոչ վերբալ հաղորդակցության, սթրեսի արդյունավետ կառավարման, ՆԼԾ, վարքագծի կառավարման և մի շարք այլ թեմաներով ՝ միաժամանակ նաև հարթակ դառնալով հասարակության և պրոֆեսիոնալ մասնագետների միջև:

Ծառայությունները

Դասընթացներ

Անցկացվում են անհատական, խմբային և կորպոտաիվ դասընթացներ ոչ վերբալ հաղորդակցության, սթրեսի արդյունավետ կառավարման, ՆԼԾ, թիմի կառավարման և մի շարք այլ թեմաներով։

Մաստեր-կլասներ

Փորձի փոխանակում և գիտելիքի տարածում իրենց գործում գիտակ մասնագետների կողմից։ Մաստեր-կլասները անցկացվում են ինչպես օֆլայն, այնպես էլ օնլայն ֆորմատներով։

Խորհրդատվություն

Խորհրդատվություն է տրամադրվում ոչ վերբալ հաղորդակցության, թիմի կառավարման և այլ թեմաներով ինչպես անհատներին, այնպես էլ կազմակերպություններին։

Կրթական ծրագրերի մշակում/կառավարում

Մի շարք կազմակերպությունների և ՀԿ-ների հետ համագործակցելով՝ մշակում և կյանքի ենք կոչում տարաբնույթ կրթական ծրագրեր։

Պորտֆոլիո

Վերջին նախագծերը